Drago elektronik

Protivpožarne zaštite,

 • Stručno vođenje poslova iz oblasti zaštite od požara,
 • Izrada pravila zaštite od požara,
 • Izrada plana evakuacije,
 • Izrada programa osnovne obuke zaposlenih radnika,
 • Osnovna obuka zaposlenih radnika,
 • Provera znanja iz oblasti zaštite od požara, teoretsko i praktično,
 • Uvežbavanje brze i pravilne evakuacije,
 • Procena požarne ugroženosti sa predlogom mera za otklanjanja nedostataka.
 • Nabavka, raspoređivanje i postavljanje odgovarajuće opreme za gašenje požara prema požarnoj ugroženosti.
 • Redovno održavanje; servis; remont i ispitivanje ručnih i mobilnih PP aparata svih tipova,
 • Kontrola opreme i merenje pritiska i protoka vode u hidranskoj mreži,
 • Opremanje hidranske mreže odgovarajućom opremom,
 • Ispitivanje hidrantske opreme,
 • Remont hidrantskih ventila,
 • Kontrola protivpanične rasvete,
 • Kontrola stanja i merenje gromobranske instalacije,
 • Redovna kontrola elektro razvodnih i komandnih ormara,
 • Redovna kontrola stanja propusnosti evakuacionih puteva,

Lista Proizvoda

Brza uslugaDrago elektronik

 • Mi smo preduzeće koje je više od petnest godina stručno osposobljeno i zakonski ovlašćeno da pruža stručne usluge iz oblasti:

kvalitetna uslugaDugogodišnje iskustvo

Drago elektronik protivpožarni inženjering d.o.o, osnovana je 1996 godine kao jedna od šest preduzeća Drago. Osnovna delatnost preduzeća je prevashodno pružanje usluga iz protivpožarne zaštite..

garncijaUgradnja kvalitetnih komponenti

Drago elektronik protivpožarni inženjering u saradnji sa ovlasćenim licima omogućuje vam da otklonite opasnosti koje ugrožavaju život I zdravlje osoba na radu I utvrđuje mere postupke I pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti